لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هوشمندسازی سیست کنترل

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ورود چراغ‌های روشنایی با امکان هوشمندسازی سیستم کنترل

admin
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از تولید چراغ‌های روشنایی مبتنی بر تکنولوژی با قابلیت هوشمندسازی سیستم کنترل در واحد دانشگاهی اردبیل خبر داد.