لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هک لوازم خانگی هوشمند

اخبار لوازم خانگی خانه هوشمند فناوری لوازم خانگی خارجی

کشف حفره امنیتی در لوازم خانگی هوشمند

admin
این روزها تنها رایانه ها با خطر هک شدن مواجه نیستند و محققان پژوهشگاه نگرب موفق به شناسایی آسیب پذیری شده اند که امنیت بسیاری