لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واحدهای صنفی استان زنجان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

بازرسی نامحسوس از واحدهای صنفی استان زنجان

admin
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: از ۲۰ تیرماه تاکنون بیش از هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌گرفته و ۱۴۶ پرونده تخلف تشکیل‌شده