لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات رسمی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طحان پور: تولید داخلی و واردات رسمی، جایگزین قاچاق شد

admin
رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: به عنوان مهمترین دستاورد طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، در واحدهای صنفی کالاهای تولید داخل و واردات رسمی