لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات غیر رسمی

سایر خبرها

تمام روزنه های مربوط به واردات غیر رسمی باید شناسایی و مسدود شود

admin
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: از تمام روزنه هایی نظیر مناطق آزاد، گمرکات کشور ، ملوانی وته لنجی و کوله بری که احتمال واردات غیر رسمی