لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردکنندگان قانونی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تعداد فروشگاه های مجازی ۲ برابر فروشگاه های فیزیکی است

admin
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن اعلام این خبر که فروشگاه های مجازی و اینترنتی در فروش کالا، حداقل ۲۵ درصد نسبت به واردکنندگان قانونی