لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واگذاری اتحادیه ها به شهرداری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واگذاری اتحادیه‌ها به شهرداری‌ها به صلاح نیست

admin
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه ۹ اتحادیه در کمیسیون زیربنایی دولت در حال واگذاری به شهرداری هاست، گفت: این کار به صلاح نیست.