لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وایپو

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ثبت جهانی۲۹ نشان جغرافیایی فرش دستباف ایران

admin
قائم مقام مرکز ملی فرش ایران،گفت: ۲۹ نشان جغرافیایی فرش دستباف ایران از طریق سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ثبت جهانی شد.