لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

آغاز ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی از اواخر سال

admin
ال کا ایران : رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه رکود تولید را قفل کرده است، گفت: ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی از اواخر اسفند