لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ورشکستگی کارخانجات

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

رکود کشور، کارخانجات را به تعطیلی محکوم کرد/ هنوز در قبال کارگران کارخانه ارج مسئولیم!

admin
تعطیلی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی،خبر خوشی نیست، در صورت عدم اتخاذ تدابیر اصولی و سازنده،استمرار این روند،نارسایی های اقتصادی کشور را عمیق تر