لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ورود دلار از افغانستان به ایران