لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزارت بازرگاني چين

فناوری

تهديد به مقابله مثل با شركت هاي خارجي، رويكرد جديد دولت چين

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، وزارت بازرگاني چين در اقدامي غيرمنتظره شركت هاي خارجي غير قابل اعتماد را فهرست