لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزیر ارتباطات و اطلاعات