لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزیر کار و رفاه اجتماعی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

توزیع کارت اعتباری خرید میان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته

admin
ال کا ایران : وزیر کار از توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی میان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در فاز نخست