لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وسایل سرمایشی

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

وسایل سرمایشی مصرف برق بالایی دارند

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مصرف برق وسایل سرمایشی به گفته متولیان برق کشور بیشترین میزان را به خود اختصاص
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

افزایش مصرف برق با روشن شدن وسایل سرمایشی

admin
از مجموع ۵۳ هزار مگاوات اوج مصرف برق تابستان سال ۹۶ مقدار ۲۰ هزار مگاوات مربوطه به سیستم‌های سرمایشی بوده که این مقدار معادل برق