لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وضعیت شرکت آزمایش

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سرنوشت مبهم ارج و آزمایش

admin
سال‌های گذشته بود که دو کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی به سمت کاهش تولید رفتند و به مرور زمان تولیدات خود را قطع کردند چرا که