لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وضعیت لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

آخرین تحلیل وضعیت صادراتی لوازم خانگی

admin
طبق تازه‌ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات لوازم خانگی در سال 1395 با رشد ارزشی منفی 1/6 درصد برای لوازم خانگی انرژی‌بر و رشد