لوازم خانگی تولیپس

چرخه تولید

سایر خبرها

بازگشت ۱۸۹۶ واحد تعطیل شده به چرخه تولید

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از بازگشت ۱۸۹۶ واحد تعطیل
سایر خبرها

بازگشت 896 واحد تولیدی غیرفعال به چرخه تولید

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،  معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفتگوی ویژه خبری افزود: 43