لوازم خانگی تولیپس

۵ نرخ برای ارز

سایر خبرها

اولین هدف دولت باید در مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه باشد

admin
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هم اکنون ۵ نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی صرافی‌های معتبری که