لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

BEYSAD

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی

رمز موفقیت BEYSAD کار گروهی و حمایت دولت ترکیه است

admin
BEYSAD یک مجمعه هلدینگ با بیش از 180 شرکت زیرمجموعه می باشد که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران حضور بهم رسانده است.این