لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

IDTechEx

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

در مورد ویژگی های اینترنت اشیا اغراق شده است

admin
یافته های موسسه تحقیقاتی IDTechEx نشان می دهد در مورد برخی ویژگی های اینترنت اشیا و میزان استقبال از آن اغراق شده و بعید است