لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

Jenova

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی ویدیوهای لوازم خانگی

ژنوا نسل دوم یک اعتبار 65 ساله در صنعت لوازم خانگی

admin
ژنوا در واقع نسل دوم یکی از معتبرترین برندهای لوازم خانگی ایران است که توسط کمیلیان پسر، وارد عرصه رقابت با بزرگان صنعت لوازم خانگی