لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

WTO

سایر خبرها

حضورنداشتن در WTO رقابت صادرکنندگان ایرانی را نابرابر کرده است

admin
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) از جمله عواملی است که رقابت نابرابری را برای صادرکنندگان ایرانی به