اخبار لوازم خانگی

افزایش کیفیت تولید داخل و قیمت مناسب راهکار ساماندهی واردات است

ال کا ایران : رییس هیات مدیره مجمع واردات ایران، افزایش کیفیت تولیدات داخلی به همراه قیمت مناسب را بهترین ابزار برای ساماندهی واردات به کشور عنوان کرد و گفت: بهترین راهکار سامان دادن به وضعیت واردات، داشتن تولیدی مناسب و در شان و منزلت ملت ایران است.

admin | 9 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ال کا ایران»، علیرضا مناقبی با تاکید بر آنکه زمانی می توانیم واردات را ساماندهی کنیم که کیفیت و قیمت تولیدات داخلی به گونه ای باشد که تمایل مردم برای خرید کالاهای خارجی کاهش یابد، افزود: اگر کیفیت و قیمت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی قابل مقایسه نباشد مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی رفته و واردات بی رویه همچنان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه فراوانی واردات دولت را مجبور به اقدام می کند تا بتواند به حمایت از تولید داخل بپردازد، افزود: برهمین اساس اقدام به محدود کردن وارد کنندگان شناسنامه دار کرده و با این گام اشتباه زمینه را برای افزایش واردات غیررسمی فراهم می سازد زیرا تقاضا برای کالاهای خارجی همچنان وجود دارد.

رییس هیات مدیره مجمع واردات ایران تاکید کرد: اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند و محصولات خود را با قیمت های مناسب در اختیار مردم قرار دهند هیچکس نمی تواند با آنها مقابله کرده و اقدام به واردات کند زیرا مردم کالای ساخت داخل را که از مشخصات خوب برخوردار است، بهتر می پسندند.

وی با انتقاد از به فراموشی سپرده شدن اصل مسلم اقتصاد که عرضه و تقاضا است، تصریح کرد: هیچ کالایی به کشور وارد نمی شود مگر تقاضا برای آن وجود داشته باشد و اگر تولید داخل تقاضاها را برآورده سازد، واردات کاهش یافته یا ساماندهی خواهد شد.

مناقبی گفت: زمانی که تولید داخل نتواند جوابگوی تقاضا باشد و دولت نیز مانع فعالیت واردکنندگان شناسنامه دار شود آن زمان زمینه برای فعالیت واردکنندگان غیررسمی فراهم شده و از راه های گوناگون اقدام به وارد کردن کالاهایی می کنند که تقاضا برای آن وجود دارد.

کارشناس اقتصادی متضرر اصلی واردات از مجاری غیررسمی را خود دولت برشمرد و تاکید کرد: هنگامی که واردات غیررسمی شکل می گیرد دولت نمی تواند حقوق قانونی خود را از این کالاهایی که وارد می شود، دریافت کند.

وی با اشاره به فراوانی واردات غیررسمی در کشور، گفت: باید بررسی کرد این کالاها از چه طریقی و با حمایت چه ارگان هایی وارد کشور می شوند و سپس برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد.

مناقبی باز بودن دست واردکنندگان رسمی را از عوامل کاهش واردات غیررسمی دانست و افزود: با فعالیت واردکننده رسمی ضمن از بین رفتن قاچاق، دولت خواهد توانست حقوق حقه خود را دریافت کرده، ضمن آنکه واردات ساماندهی شده صورت خواهد گرفت.

نظر شما چیست؟