اخبار لوازم خانگی

سهم برندهای مختلف لباسشویی در بازار ایران

ال کا ایران : 17.2 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 550 دلار ، 10.6 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 550 تا 600 دلار ، 15.1 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 600 تا 650 دلار ، 37 درصد بازار مربوط

admin | 8 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ال کا ایران»، 17.2 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 550 دلار ، 10.6 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 550 تا 600 دلار ، 15.1 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 600 تا 650 دلار ، 37 درصد بازار مربوط به لباسشویی های با رنج قیمتی 650 تا 800 دلار و حدود 20.1 درصد از بازار مربوط به لباسشویی های بیش از 800 دلار است.

در مارکت های گوناگون نیز میزان برندهای مختلف لباسشویی در بازار متفاوت است؛ این میزان در لباسشویی های برند ال جی و در رنج قیمتی 550 دلار 20.4 درصد، در رنج قیمتی 550  تا 600 دلار 43.3 درصد ، در رنج قیمتی 600 تا 650 دلار 49.3 درصد ، در رنج قیمتی 650 تا 800 دلار 62.1 درصد و در رنج قیمتی بیش از 800 دلار 41.1 درصد است .

لباسشویی های با برند سامسونگ در رنج قیمتی 550 دلار حدود 24.5 درصد از سهم بازار، لباسشویی سامسونگ در رنج قیمتی 550  تا 600 دلار 31 درصد از سهم بازار، در رنج قیمتی 600 تا 650 دلار 35.2 درصد از سهم بازار ، لباسشویی در رنج قیمتی 650 تا 800 دلار 26.1 درصد و در رنج قیمتی بیش از 800 دلار حدود 34.1 درصد از بازار را از آن خود کرده است.

همچنین 9.7 درصد سهم بازار مربوط به لباسشویی های برند دوو در رنج قیمتی 550 دلار، 13.1 درصد در رنج قیمتی 550 تا 600 دلار، 5.9  درصد بازار در رنج قیمتی 600 تا 650 دلار و 3.4  درصد در رنج قیمتی 650 تا 800 دلار و 0.4 درصد از سهم بازار در رنج قیمتی بیش از 800 دلار است.

همچنین در برند اسنوا 7.1 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های در رنج قیمتی 550 دلار است و 5.5 درصد از بازار در رنج قیمتی 550 تا 600 دلار و 1 درصد از سهم بازار مربوط به لباسشویی های این برند در رنج قیمتی 600 تا 650 دلار ، 0.2 درصد از سهم بازار مربوط به رنج قیمتی 650 تا 800 دلار است.

نظر شما چیست؟