اخبار لوازم خانگی

سهم برندهای مختلف یخچال و فریزر در بازار ایران

ال کا ایران : 32 درصد سهم بازار مربوط به یخچال فریزرهای برند دوو در رنج قیمتی 1050 دلار، 2 درصد در رنج قیمتی1050 تا 1400 دلار، 7.8 درصد در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار و 2 درصد در رنج قیمتی 2100 تا 2450 است.

admin | 8 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ال کا ایران» و به نقل از ایلنا، 22 درصد از یخچال فریزرهای بازار در رنج قیمتی 1050 دلار ، 19 درصد در رنج قیمتی بین 1050 تا 1400 دلار، 16 درصد در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار، 20 درصد در رنج قیمتی 2100 تا  2450 دلار و 23 درصد نیز در رنج قیمتی بیش از 2450 دلار قرار دارد.

در مارکت های گوناگون نیز میزان برندهای مختلف در بازار متفاوت است ؛ این میزان در یخچال فریزرهای برند ال جی در رنج قیمتی 1050 دلار 15.8 درصد، در رنج قیمتی 1050 تا 1400 دلار 19 درصد ، در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار 16 درصد ، در رنج قیمتی 2100 تا 2450 دلار 20 درصد و د ررنج قیمتی 2450 دلار حدود 23 درصد است .

یخچال فریزرهای برند سامسونگ در رنج قیمتی 1050 دلار حدود 40.7 درصد سهم بازار، یخچال سامسونگ در رنج قیمتی 1050 تا 1400 دلار 55.9 درصد از سهم بازار، در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار 68.5 درصد از بازار ، در رنج قیمتی 2100 تا 2450 دلار 43.9 درصد و در رنج قیمتی بیش از 2450 دلار 48.4 درصد از بازار را از آن خود کرده است.

همچنین 32 درصد سهم بازار مربوط به یخچال فریزرهای برند دوو در رنج قیمتی 1050 دلار، 2 درصد در رنج قیمتی1050 تا 1400 دلار، 7.8 درصد در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار و 2 درصد در رنج قیمتی 2100 تا 2450 است.

همچنین در برند اسنوا 5 درصد از سهم بازار مربوط به یخچال فریزرهای این برند در رنج قیمتی 1050 دلار است و 2 درصد از بازار در رنج قیمتی 1050 تا 1400 دلار و 3.8 درصد از بازار مربوط به یخچال فریزرهای این برند در رنج قیمتی 1400 تا 2100 دلار است.

نظر شما چیست؟