اخبار لوازم خانگی

صنعت پوشاك يكي از اصلي ترين مراكز قيمت گذاري وتوزيع پوشاك داخلي را از دست داد

اگر چه غم جانكاه از دست دادن هموطنان و از جمله آتش نشانان قهرمان براي ما در حديست كه ديگر ضايعات اين واقعه قابل قياس نيست و با احترام براي همه اين عزيزان وخانواده هاي آنان نكته اي از خسارات به عمل آمده در اين واقعه را كه بر پيكر صنعت پوشاك وارد شده را عرض مي كنم.

admin | 7 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، ساختمان پلاسكو يكي از اصلي ترين مراكز معامله پوشاك داخلي در كشور است وقتي مسئولين امر اعلام نمودند بواسطه حادثه ساختمان پلاسکو حدود 1500 میلیارد تومان به اصناف مستقر در ساختمان ضرر وارد گردید و 4000 نفر بیکار شده اند .

اين موضوع در همين جا ختم نمي شود ساختار شكل گرفته در توزيع و نهايي سازي پوشاك در اين محل براي اين صنعت آنقدر مهم بود كه به نظر نگارنده تا شكل گرفتن دوباره اين سازمان غير رسمي راه زيادي خواهيم داشت و اين خلا امسال حداقل تا پايان سال قابل جايگزين كردن و تغيير نيست و صنعت پوشاك به غير از اين ٤٠٠٠ نفري كه در اين محل مشغول به كار بودند نيز از اين بابت نفرات بيشتري بيكار خواهند شد چرا كه اصلي ترين محل توزيع و لجستيك پوشاك داخلي از بين رفته و افرادي كه كالاهاي داخلي را براي عرضه سازمان دهي مي كردند در حال حاضر اين مهم را نمي توانند انجام دهند

اين موضوع اول و موضوع دوم اينكه در مبلغ زيادي از پولهاي در گردش در بازار پوشاك در اين محل و توسط فعالان و كسبه اين پاساژ ها مديريت مي شد كه قطعا دسترسي ونوع حركت آنها تا ماهها دچارركود خواهد شد.

وقتي از كارگران صنعت پوشاك حرف مي زنيم از كساني مي گوييم كه آنقدر كم دستمزد هستند كه مجبورند هفتگي حقوق بگيرند از هفته يكصد هزا رتومان تا هفته اي پانصد هزار توامان كه براي افراد قليلي در اين صنف اتفاق مي افتد دستمزد اين كارگران است تا جايي اين فقر مزد در اين صنعت زياد است كه افرادي در اين صنف از بيمه خود مي گذرند و حاضرند براي ماهي صد هزار تومان بيشتر بدون بيمه كار كنند

توزيع وسايل مربوط به صنعت پوشاك در اين مجموعه مانند نخ و پارچه و طرحهها و الگو هاي  كه اين بازار به ديگرفعالان بازار عرضه مي كرد باعث مي شود تا مدتي حداقل اين بازار در خلا از دست دادن اين توانمندي رو به پايين برود

صنعت پوشاكي كه سالها زيز ضربه هاي واردات اقلام چيني و تركيه اي قد خميده اي به خود گرفته و گاه توليدات خوب آن را بايد به اسم برندهاي بين المللي عرضه كننده تا حداقل درآمدي  داشته باشد با  از بين رفتن بازار خوبي مانند پلاسكو و مركز فرماندهي خود ماههاي پاياني سال را گيج خواهد بود.

راهكازهاي برون رفت و كاهش بيشتر ضايعات صنعت پوشاك به عقيده نگارنده:

١شهرداري تهران با استفاده از بنا ها و محل هاي بزرگي كه هم اكنون بدون فعاليت است و تجهيز آت و سرويس حمل نقل و امكانات اوليه را فراهم كند تا اين صنعت گران در ماههاي پاياني سال فعاليت خودد را از سر بگيرند مجموعه هاي مانند سالنهاي نمايشگاه آفتاب ميدتواند يكي از مكانهاي آماده براي اين كار باشد

٢دولت با ارائه تسهيلات مربوط به صنايع به فعالان اين بخخش آنها را در تجهيز كارگاههايشان كمك كند و همانند ارائه تسهيلات به ده هزار واحد صنعتي اين عزيزان را نيز ياري كند

٣بانكها با همكاري با اين كسبه در مورد باز پرداخت وام هايشان فرصتي حداقل شش ماهه بدهند تا در زير اين خسارت  كمر خم نكنند

مجتبي نظري كارشناس صنعت

نظر شما چیست؟