اخبار لوازم خانگی

افزایش 0.8 درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

شاخص کل در دی ماه سال 1395 عدد 237.4 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

admin | 7 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،شاخص کل (بر مبناي100=1390) در دی ماه سال 1395 عدد 237.4 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 6.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (5.7 درصد) 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در د وازده ماه منتهی به دی ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه 1395 (7.2 درصد ) 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.

 
شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در این ماه به رقم  279.9  رسید که نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی “خوراکی‌ها” در ماه مورد بررسی به عدد 277.6  رسید که نسبت به ماه قبل 0/1 درصد

افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی “خوراکی‌ها” نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.8 درصد است.

شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات » نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دي ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه 1395(7.3 درصد ) بدون تغییر مانده است.

 
شاخص گروه عمده “کالاهای غیر خوراکی و خدمات” در دی ماه 1395 به رقم 222.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته  و میزان افزایش شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.8 درصد بوده  و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دي ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه1395(3,7 درصد) 0.4 واحد درصد کاهش یافته است.
 
 
 
 
افزایش 0.8 درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهری
 
افزایش 0.8 درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهری
تورم 12 ماهه شاخص
منبع:باشگاه خبرنگاران

نظر شما چیست؟