سایر خبرها

دامپینگ چیست؟

دام‍پینگ به صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی گفته می‌شود.

admin | 7 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، دامپینگ به صادرات یک کالا با قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده گفته می‌شود که به سه بخش تبدیل می‌شود.

 
دامپینگ مستمر یا دائمی
 
دامپینگ مستمر یا دائمی تمایل یک انحصار‌گر داخلی برای حداکثر کردن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالا در بازار داخلی بوده که فاقد محدودیت‌های تجاری یا هزینه‌های حمل‌ونقل است که نسبت به قیمت خارجی که تحت تاثیر رقبای قدرتمند خارجی است ناشی می‌شود.
 
دامپینگ مخرب یا غارتگر
 
دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه‌های تولید که برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور استفاده می‌شود.
 
این درحالی است که بعد از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود که می‌توان از اقدام شرکت‌های چینی در بازار پوشاک و سایر کالاها یاد کرد.
 
دامپینگ تصادفی
 
دامپینگ تصادفی، عبارت است از  فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش‌بینی نشده کالاها به این دلیل که این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نشود، در واقع زمانی که اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می‌شود.
 
لازم به ذکر است که ایجاد محدودیت‌های تجاری در بازار رقابتی ناسالم جهت حمایت از صنایع داخلی مجاز شناخته شده است و این محدودیت‌ها اغلب به‌صورت عوارض ضد ‌دامپینگ و یا تهدید به وضع این عوارض خود را نشان می‏دهد.
 
منبع:میزان

نظر شما چیست؟