اخبار لوازم خانگی

انجمن لوازم خانگی به دنبال انتقال واحد برچسب انرژی به دپارتمان انرژی

Aham، انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی آمریکا و کانادا درخواست خود را به کنگره، مبنی بر بازگرداندن مدیریت برچسب انرژی لوازم خانگی از سازمان حفاظت محیط زیست به دپارتمان انرژی ارسال کرد.

admin | 7 سال قبل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مدیریت واحد برچسب انرژی لوازم خانگی طی دهه ی 1990 تا 2009 تحت کنترل دپارتمان انرژی آمریکا قرار داشت.

بنا به اعلام انجمن لوازم خانگی، انتقال این واحد مدیریتی به سازمان محیط زیست به دلیل تاثیرات ناشی از ضرورت تاییدیه آزمایش های فنی و تحقق اهداف واحد برچسب انرژی به منظور بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است. عدم هماهنگی و همکاری بین این دو سازمان منجر به سردرگمی مشتریان و تولید کنندگان لوازم خانگی شده است.

لوازم خانگی توسط دپارتمان انرژی و تحت کنترل مستقیم استانداردهای لوازم خانگی فدرال بررسی می شوند.

مدیر عامل انجمن لوازم خانگی آمریکا و کانادا حمایت خود را برای انتقال مدیریت واحد مذکور به دپارتمان انرژی اعلام کرده است.

نظر شما چیست؟