اخبار لوازم خانگی

توضیحات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص یک خبر

پس از اتمام نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، ال کا ایران بر اساس رسالت خبری خود گزارشی از این نمایشگاه منتشر کرد که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارسال توضیحاتی در خصوص خبر مذکور خواستار انتشار آن توضیحات در پایگاه خبری لوازم خانگی ایران شد.

admin | 6 سال قبل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران توضیحاتی در خصوص یک خبر«ال کا ایران» با عنوان هیاهو بر سر هیچ/ بی فایده ترین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران پایان یافت برای پایگاه خبری لوازم خانگی ایران ارسال و  خواستار انتشار آن توضیحات در سایت «ال کا ایران» شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

نظر شما چیست؟