فناوری

دسترسی به شبکه اینترنت مختل شد

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، از دقایقی پیش دسترسی به شبکه اینترنت در بخش هایی از تهران مختل شده است و سایت ها با ...

بهنام وحیدی | 2 هفته قبل