لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

آمار تجارت خارجی

سایر خبرها

آمار تجارت خارجی از محرمانگی خارج شد/ چین بزرگترین شریک باقی ماند

admin
آمارهای تجارت خارجی بعد از چهار ماه وقفه، از محرمانگی خارج و توسط گمرک ایران منتشر شد؛ بر این اساس کشور چین با ۳.۵ میلیارد