لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

احیای بازارسنتی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

احیای صنعت فرش نیازمند شناسایی بازارهای جدید است

admin
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: ضمن احیای بازارهای سنتی صادرات فرش باید به دنبال بازارهای جدید باشیم تا شاهد توسعه بازارهای صادرات فرش