لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ادغام تولیدکننده لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سیاست های تشویقی برای ادغام صنایع تولید کننده لوازم خانگی

admin
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام واحدهای تولیدی لوازم خانگی در یکدیگر خبر داد.