لوازم خانگی تولیپس

اسنوا تک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ایرانی با دیدگاهی جهانی؛ اسنوا در فهرست برندگان Reddot 2021

نفیسه رحیمی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، 4 محصول از اسنوا توانست به فهرست نهایی داوری جایزه RedDot 2021 راه پیدا کند
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

راه اندازی SnowaTec با سرمایه گذاری 300 میلیارد ریالی

نفیسه رحیمی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، فاز نخست مرکز فناوری و کارخانه نوآوری اسنوا (SnowaTec) با حضور معاون علمی و فناوری
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

اسنوا تک / سرمایه‌گذاری اسنوا برای احداث یک مرکز جدید فناوری و کارخانه نوآوری

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، اسنوا برای توسعه ارتباطات علمی و رشد پتانسیل های فناورانه خود، مرکز جدید خود را