لوازم خانگی تولیپس

ایمنی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مدیریت صدور مجوز برنامه‌های اندروید

admin
بهترین راه برای ایمن ماندن در برابر مجوزهای برنامه های کاربردی، رد درخواست آنها نیست، بلکه باید با نگاه به نوع کارکرد برنامه، علت درخواست