لوازم خانگی تولیپس

بازار گوشی تلفن همراه

سایر خبرها

خلا 95درصدی در بازار گوشی تلفن همراه

admin
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: در بازار گوشی تلفن همراه در شرایط حال حاضر خلا ۹۵ درصدی وجود دارد که از