لوازم خانگی تولیپس

تعدد برند

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تعدد برندها، منجر به افت رقابت پذیری لوازم خانگی داخلی شده است

admin
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به تعدد برندها در تولید لوازم خانگی کشور پرداخت و گفت: در این شرایط شرکت های ایرانی