لوازم خانگی تولیپس

تعزیرات حکومتی گیلان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واحدهای صنفی از خرید کالاهای فاقد فاکتور رسمی خودداری کنند

admin
ال کا ایران : مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تاکید کرد: واحدهای صنفی از خرید کالاهای فاقد فاکتور رسمی خودداری کنند چرا که مسئولیت کالاهای قاچاقی