لوازم خانگی تولیپس

تکنولوژی صنعت لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی

دولت دوازدهم راه را برای حضور سرمایه گذاران در صنعت لوازم خانگی ایران هموار کند

admin
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به عملکرد خوب دولت یازدهم در صنعت لوازم خانگی بیان داشت : سال 92 و 93 متاثر از شرایط