لوازم خانگی تولیپس

جاروبرقی اتوماتیک

اخبار لوازم خانگی خانه هوشمند فناوری لوازم خانگی خارجی

تخلیه اتوماتیک زباله توسط جاروبرقی های جدید روباتیک

admin
جاروبرقی های جدید روباتیک به قابلیت خالی کردن اتوماتیک زباله های جمع آور شده مجهز می شوند.