لوازم خانگی تولیپس

جاسوسی در خاورمیانه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سوءاستفاده از نرم افزار فلاش برای جاسوسی در خاورمیانه

admin
تازه ترین حفره امنیتی شناسایی شده در برنامه چندرسانه ای فلاش به هکرها امکان می دهد تا بدافزارهای خود را در رایانه های کاربران نصب