لوازم خانگی تولیپس

حمایت از معیشت خانوار

سایر خبرها

عملیاتی شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت برای حمایت از معیشت خانوار

admin
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طراحی ۵ بسته برای جبران تکانه‌های به وجود آمده در بخش تولید و همچنین حمایت از معیشت