لوازم خانگی تولیپس

درستی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنفی؛ قاچاق فروش نیستند/ فروشندگان کالای قاچاق، پروانه صنفی ندارند

admin
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: به جرات می گویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند؛ ۱۰ درصدی هم که