رسانه ملی

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی رسانه اگر ملی باشد شأن مخاطب را در نظر می گیرد

    رسانه صدای مردم است و حق انتخاب را برای مردم فراهم می کند و اگر جز این باشد هیچ ثمره ی دیگری نخواهد داشت. تلویزیون قاب جادویی که بشر را هم از تنهایی درآورد و هم از عدم آگاهی و بی اطلاعی. تریبون به دستان در رسانه باید سلامت رفتار مشق کنند که در غیر اینصورت به سبب تأثیرپذیری مخاطب رفتار منفی و عمل منفی را بازتاب خواهند داد.

    admin
    6 سال قبل