سمیه غره داغی

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی ارزش افزوده سد راه تولیدکنندگان داخلی است

    یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان داخلی موضوع ارزش افزوده است. با توجه به شرایط بازار که این اررزش افزوده را بر تولید کننده تحمیل می کند و همچنین وارادات بی رویه محصولات مشابه که قیمت پایین تری داشته اند سوای کیفیت پایین آنها، پرداخت ارزش افزوده توسط تولیدکننده داخلی محصول به هیچ عنوان منطقی نبوده و سد راه تولید خواهد بود.

    admin
    7 سال قبل