لوازم خانگی تولیپس

شرایط بازار لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

پاسخی برای تماس‌های مردم در مورد شرایط بازار لوازم خانگی نداریم

admin
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی به امید ثبات قیمت کالا عرضه نمی‌کنند، گفت: روزانه تماس‌های بسیاری از طرف