لوازم خانگی تولیپس

شقایق یوسفی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کنتورهای هوشمند قیمت برق را کاهش می دهند

admin
مشاور معاون سیستم‌های کنتورهای هوشمند سازمان بهره‌وری انرژی در تشریح ویژگی‌های کنتورهای هوشمند، گفت: یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این دستگاه این است که می‌تواند منجر