لوازم خانگی تولیپس

شناسایی میزان مصرف انرژی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سنسوری که پرمصرف‌ترین لوازم خانگی را شناسایی می‌کند

admin
زمانی که قبض برق به در خانه‌ها می‌آید، میزان مصرف انرژی‌ای که ماهانه مصرف می‌کنیم را نشان می‌دهد اما به صورت جداگانه نمی‌گوید که کدام